Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Prawnik podpowiada przedsiębiorcom, jak zarejestrować znak towarowy, by był on chroniony i mógł być przedmiotem licencjonowania, poprzez

- analizę rynku współistniejących znaków towarowych lub potencjału dla znaku nowego;

- analizę ryzyka prawnego i marketingowego związanego z rejestracją znaku towarowego;

- podjęcie działań w celu minimalizacji ryzyka sporu o prawo własności do zastrzeżonego znaku towarowego;

- przeprowadzenie procedury rejestracyjnej przed organami Urzędu Patentowego RP lub European Union Intellectual Property Office [EUIPO], a także wg jurysdykcji państw na pozostałych kontynentach.   

 

 

Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych