Badanie rynku dla nowych produktów i usług

Prawnik podpowiada

- jakie kryteria decydują o przyznaniu ochrony prawnej na znak towarowy, patent lub wzór przemysłowy na określonym terytorium;

- jaki zakres ochrony wg klas towarowych oraz wcześniejszych zgłoszeń  jest  możliwy do zagwarantowania;

- jaki potencjał komercjalizacyjny ma przedmiot rejestracji; 

Badanie rynku dla nowych produktów i usług