PRAWNIK PODPOWIADA

Zapraszamy na szkolenia doradcze: Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje

Dwugodzinne spotkanie online w każdą środę lipca i sierpnia pozwala pozyskać ustrukturyzowane informacje o aktualnych uwarunkowaniach prawnych biznesu ukierunkowanych na wzrost wartości. To także szansa na doradztwo prawne do 14 dni po zakończeniu spotkania.

 

Wartość przedsiębiorstwa bywa wprost zależna od jakości jego aktywów niematerialnych: znaków towarowych, know-how, licencji, patentów, czyli własności intelektualnej.  Przemyślana i spójna strategia zarządzania oraz prawne mechanizmy ochrony kapitału intelektualnego podnoszą ich wartość rynkową oraz ułatwiają komercjalizację, a zwłaszcza wycenę wartości i sprzedaż.

Prawnik podpowiada

- jak zarejestrować znak towarowy, patent, wzór przemysłowy, inne IP;

- jak zaplanować strategię i chronić IP;

- jak sporządzać umowy w procesie komercjalizacji;

- jak minimalizować ryzyko sporów o prawo własności intelektualnej;

- jak wyceniać aktywa niematerialne i prawne.

 

Prawnik Podpowiada
Chmura Tagów: znak towarowy, wzór przemysłowy, EUIPO, umowy, licencja
.