PRAWNIK PODPOWIADA

Wartość przedsiębiorstwa bywa wprost zależna od jakości jego aktywów niematerialnych: znaków towarowych, know-how, licencji, patentów, czyli własności intelektualnej.  Przemyślana i spójna strategia zarządzania oraz prawne mechanizmy ochrony kapitału intelektualnego podnoszą ich wartość rynkową oraz ułatwiają komercjalizację, a zwłaszcza wycenę wartości i sprzedaż.

Prawnik podpowiada

- jak zarejestrować znak towarowy, patent, wzór przemysłowy, inne IP;

- jak zaplanować strategię i chronić IP;

- jak sporządzać umowy w procesie komercjalizacji;

- jak minimalizować ryzyko sporów o prawo własności intelektualnej;

- jak wyceniać aktywa niematerialne i prawne.

 

Prawnik Podpowiada
Chmura Tagów: znak towarowy, wzór przemysłowy, EUIPO, umowy, licencja